Nyheter

2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

Det har varit ett rekordår för de grönfläckiga paddorna på Nordens Ark. Under sommaren har 6.000 paddor fötts upp och nu släpps 4.300 paddor ut på Öland, medan resten övervintrar på Nordens Ark.
 
​Inför utsättningen har alla paddorna fotograferats och bilderna förts in i ett register. Fläckmönstret på paddorna är unikt och hjälper till vid identifiering av varje individ, inte helt olikt våra fingeravtryck. Om man ser en grönfläckig padda på Öland och fotograferar den, kan bilden jämföras mot registret och individen identifieras. På så sätt får vi information som ger viktig kunskap för det fortsatta arbetet.
 
- Det är fantastiskt roligt, säger Kristofer Försäter som ansvarar för de grönfläckiga paddorna på Nordens Ark. Det här är första året vi släpper ut så många paddor.
 
Varje vår åker Nordens Ark till Limhamns kalkbrott i Malmö och samlar in äggsträngar från grönfläckiga paddor. De kläcks sedan på deras avelsanläggning där de får växa till sig innan de släpps ut i naturen. Paddorna placeras nära lämpliga övervintringsplatser, vilket är en anledning till att de släpps så sent som i början av oktober.
 
Uppfödningen av grönfläckiga paddor är ett långsiktigt och viktigt arbete för att bevara arten, som är det mest hotade groddjuret i landet. Återintroduktionen sker på platser där arten funnits tidigare, men där den av olika anledningar försvunnit. Det rekordstora antalet paddor som släpps ut i år kommer att spela en viktig roll i artens fortsatta återhämtning på Öland.
- Vi inventerar spelande paddor och letar efter ägg, yngel och paddor varje år sedan utsättningarna startade 2009, berättar Susanne Forslund på Länsstyrelsen i Kalmar. En liten, men sårbar population finns nu på Ölands södra udde, men den behöver ännu förstärkning innan den kan ses som livskraftig. I Högby hamn på norra Öland har utsättningar pågått sedan 2012, och där har ännu ingen lek skett.
 
Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-11-09

Boka här och nu! Ottenbykalendern 2019

 
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!