Nyheter

2017-03-08

Nytt om strandpipare!

Fåglar är fantastiska! Särskilt slående är deras förmåga att förflytta sig häpnadsväckande sträckor mellan häcknings- och övervintringsområden. Men hur genomför de flyttningen och vilka anpassningar måste de ha för att genomföra den på bäst sätt? 

Ett bra sätt att börja nysta i ovanstående frågor är att jämföra olika flyttningsstrategier. Lämpligen inom en och samma art. Den större strandpiparen är perfekt för detta ändamål då den har ett stort utbredningsområde från Arktis till Europas tempererade zoner. Det har visat sig att arten genomför en så kallad spegelflyttning, där de nordligaste fåglarna (rasen tundrae) övervintrar längre söderut än vad de sydliga fåglarna (rasen hiaticula) gör. De nordliga flyttar alltså dubbelt så långt som de sydliga!

Här på Ottenby fågelstation har vi fångat större strandpipare och andra vadare mer eller mindre varje höst sedan 1947, viket resulterat i ett stort material att arbeta med. En nyligen utförd studie visar att årsungar och gamla fåglar av den sydliga rasen hiaticula flyttar förbi Ottenby samtidigt, i slutet av juli. För den nordliga rasen tundrae gäller istället att gamla fåglar passerar senare i augusti och att deras årsungar följer senare, först cirka två veckor därefter. Att årsungar av arktiska vadare flyttar senare än gamla individer är vanligt, men det är slående och intressant att denna uppdelning av höstflyttningen inte ses hos den sydliga rasen!

Inga större skillnader mellan raserna kunde hittas när det kom till flyttningshastighet. Däremot var den snabbaste individen tillhörande tundrae dubbelt så snabb som den snabbaste individen tillhörande hiaticula

Mer forskning kring flyttningsstrategierna behövs för att dra fler och korrekta slutsatser. Detta görs bland annat på Ottenby, där strandpiparna som häckar där har utrustats med ljusloggar för att följa hela deras flytt. Detta kommer generera mer information och vi väntar med spänning. 
 
Referens: 
Hedh L. & Hedenström A. 2016. Autumn migration strategies and trapping numbers in the Common Ringed Plover Charadrius hiaticula in southern Sweden. Ardea 104: 227–237. doi:10.5253/arde.v104i3.a3
 
Ottenby-Nyheter
 
Senaste nyheterna:
2018-11-09

Boka här och nu! Ottenbykalendern 2019

 
2018-09-25

Jobba hos oss 2019!

 
2017-10-08

Nya paddor till Ottenby

 
2017-03-08

Nytt om strandpipare!

 
2017-01-27

Räkna vinterfåglar i helgen!