Hittat en ring?

Ringen ovan satt på en norskmärkt mindre flugsnappare.

Har du hittat en ring? Då bör du rapportera det till Ringmärkningscentralen. Om ringen är svensk står det RIKSMUSEUM STOCKHOLM på den, men även utländska ringar kan rapporteras till samma ställe. Den svenska ringmärkningscentralen är belägen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och administrerar all ringmärkning som sker i landet.

Riksmuseet hanterar inte uppgifter som rör brevduvor. Sådana ringar saknar adress men har ett nummer på en helgjuten, oftast färgad, ring: landskod, t ex "S" för Sverige + klubbnummer + födelseår (i regel på tvären) samt ett följenummer. Märkningen av brevduvor samordnas av Svenska Brevduveförbundet.

Önskvärd information om upphittade ringar:

  • När gjordes fyndet?
  • Var någonstans hittades fågeln? Ange fyndplats samt avstånd till närmaste större ort och gärna en GPS-koordinat om du har.
  • Hur påträffades fågeln? Om fågeln var död ange om möjligt hur länge den kan ha varit död, t ex om den var färsk eller rutten, samt om det gick att bedöma dödsorsak. Om ringen påträffats utan rester av någon fågel anges detta.
  • Ditt namn och din fullständiga adress (gärna också telefonnummer och e-postadress, bra att ha om vi vill fråga dig något om fyndet). Alla som rapporterar ett fynd får ett svarsbrevsom innehåller uppgifter om var och när fågeln blev ringmärkt. Ibland kan det dock ta ett tag att få fram den information som finns om fågeln, t ex om fågeln nyligen har blivit ringmärkt eller om den har ringmärkts i ett annat land.
Rapportering kan göras via brev eller telefon eller via ett rapporteringsformulär som hittas på Ringmärkningscentralens hemsida