Skänk en hyllnings- eller minnesgåva

Vill du uppvakta någon på en bemärk-elsedag? Eller vill du skänka en gåva till minne av någon du hållit av? Fyll i något av de två formulären nedan så återkommer vi inom kort, eller ring fågelstationen på 0485-661093.

Vi sänder dig ett fint gåvo- respektive minnesbrev som du kan överräcka.

Stort tack på förhand!
Hyllningsgåva
Om du vill hylla någon genom att skänka en gåva till Ottenby fågelstations verksamhet kan du fylla i formuläret nedan. Vi sänder då ett gåvobrev som kan överräckas till personen i fråga. Din gåva sätts in på Plusgiro 1994 99-5 (se instruktion i bekräftelsen du får till din e-post). Vi sänder gåvobrevet per post så snart insättningen registrerats.

OBS: I dagsläget ber vi dig att inte använda return-/enterknappen när du fyller i formuläret (vissa webbläsare skickar då meddelandet även om du inte är klar). Om du vill markera en radbrytning rekommenderar vi att du istället använder ett snedstreck (/). Om du av misstag råkar skicka formuläret så gör det inget - fyll då bara i och skicka på nytt.
  Fält märkta med asterisk (*) är obligatoriska.
 Grunduppgifter (kommer att användas till texten i gåvobrevet):
 Adressuppgifter:
 Gåvobrevet skickas till denna adress.
 Övriga uppgifter:
OBS: Klicka bara EN gång på "skicka-knappen"! Efter ca 5 sek kommer du till en bekräftelse (en bekräftelse kommer också att gå till den e-postadress du angivit ovan).
 
Minnesgåva
För att hedra minnet av någon som gått bort kan du här skänka en gåva till Ottenby fågelstations verksamhet. Fyll i formuläret nedan så sänder vi ett fint minnesbrev som kan överräckas som gåvobevis. Din gåva sätts in på Plusgiro 1994 99-5 (se instruktion i bekräftelsen du får till din e-post). Vi sänder minnesbrevet per post så snart insättningen registrerats.

OBS: I dagsläget ber vi dig att inte använda return-/enterknappen när du fyller i formuläret (vissa webbläsare skickar då meddelandet även om du inte är klar). Om du vill markera en radbrytning rekommenderar vi att du istället använder ett snedstreck (/). Om du av misstag råkar skicka formuläret så gör det inget - fyll då bara i och skicka på nytt.
  Fält märkta med asterisk (*) är obligatoriska.
 Grunduppgifter (kommer att användas till texten i minnesbrevet):
 Namn och adress till begravningsbyrå:
 Minnesbrevet skickas till begravningsbyrån som
 därefter överlämnar detta till närmast anhörig.
 Övriga uppgifter:
OBS: Klicka bara EN gång på "skicka-knappen"! Efter ca 5 sek kommer du till en bekräftelse (en bekräftelse kommer också att gå till den e-postadress du angivit ovan).
Som tack för bidrag från 5.000 kr och uppåt sänder vi en av nedanstående vackra litografier: Sommargyllingar från Capri resp. Strandskata (båda av Staffan Ullström) eller det härliga Brushanespelet (av Gunnar Brusewitz).