Forskning

Här på Ottenby har fågelforskning bedrivits sedan 1800-talet då de första pionjär-arbetena kring flyttfåglarnas ekologi utför-des av Wilhelm Meves, Gustaf Kolthoff och Kjell Kolthoff. Fågelstationen uppfördes efter kriget och de första vetenskapliga artiklarna från det insamlade materialet publicerades i slutet av 1940-talet.

 

Den egna forskningen fortgår än idag samtidigt som fågelstationen bedriver en omfattande uppdragsforskning, d.v.s. levererar data och prover till externa uppdragsgivare i form av akademiska institutioner, privata forskare och myndigheter.

 

Via högermenyn nås de flesta av våra publikationer (i pdf-format) och där hittas också information om pågående projekt samt sammanfattande beskrivningar av några av våra större och mer långsiktiga arbeten. Om du är intresserad av att erhålla data från Ottenby finns också ett formulär där du kan lämna en projektbeskrivning.