Stöd oss

Ottenby fågelstations verksamhet är inte vinstdrivande. Våra intäkter kommer främst från besöksturism och uppdragsforskning, men också från Naturvårdsverket i form av bidrag för vår miljöövervakning. Arbetet baseras på ideella arbetsinsatser, ofta från ungdomar som här får chansen att utveckla sitt naturintresse och ta ansvar för olika verksamhetsområden. Praktiska, materiella och ekonomiska bidrag, liksom tips på lämpliga sponsorer, betyder mycket för oss och mottas med de varmaste tack!

Nedan finner du flera olika stödformer för både privatpersoner, organisationer och företag.
Ge ett bidrag
Vill du skänka en gåva till fågelstationens verksamhet? Här hjälper vi dig. Som aktieägare kan du också välja att skänka din utdelning, utan att behöva betala kapitalskatt. På så sätt ökar du värdet på din gåva.
Ge bort en hyllnings- eller minnesgåva!
Vill du uppvakta någon på en bemärkelsedag? Eller vill du skänka en minnesgåva till någon du hållit av? Gåvor till välgörande ändamål är ofta uppskattade. Vi sänder dig ett fint brev som du kan överräcka. 
Bli fågelfadder!
Vill du stödja fågelstationens verksamhet och samtidigt bli fadder till en livs levande fågel, få information om dess liv och leverne samt ta del av ev. återrapporteringar? Eller vill du kanske ge bort ett sådant fadderskap i present?
Prenumerera på ett nät!
Vill du, ditt företag eller din organisaton prenumerera på ett fågelnät? Vi erbjuder i gengäld bl.a. avrapporteringar om fångsten, annonsutrymme på webben samt ett litet extra uppmärksammande om något spännande fångas i ditt nät.
Bli vår sponsorpartner!
Fågelstationen är alltid i behov av långsiktiga sponsorskap för att samtidigt kunna utveckla och bibehålla en kontinuitet i verksamheten. Som motprestation kan vi erbjuda besöksupplevelser, företagsevent, annonsutrymme på webben m.m.
Arv och testamenten
Gåvor från arv och testamenten är av stor betydelse för fågelstationens långsiktiga verksamhet. 
För många är det ett sätt att låta kommande generationer få uppleva sådana saker man själv har uppskattat i livet.